Tag: thuyết minh

Giải thích tên gọi Đà Lạt

Đà Lạt là tên gọi của người Việt hay được ghép từ ký tự đầu của năm chữ Latinh: Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem?

Thuyết minh cao tốc Tp. HCM – Long Thành – Dầu Giây

Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (ký hiệu toàn tuyến là CT.01 thuộc hệ thống đường...

Success stories:

"The Personal Trainer program made getting in the best shape of my life really fun. The recipes are tasty and easy to cook!"

Mariana Lima

Member

"Thomas has completely outdone himself with this course. Efficient workouts, delicious recipes and support!"

Jon Pata

Member