Category: Uncategorized

Bảo vệ: English Result Intermediate Khóa 01

Xin chào, cảm ơn các bạn đã tham gia vào khóa học tiếng Anh English Result trình độ Intermediate. Để khóa học...

Bảo vệ: English Result Intermediate Khóa 01

Xin chào, cảm ơn các bạn đã tham gia...

Talk to vs. Talk with: dùng sao cho đúng

Talk to và Talk with đều có nghĩa là...

Cách dùng Who và Whom

Whom được sử dụng như là tân ngữ bổ...