Category: Life

Bảo vệ: Lý do và ý tưởng để mình giảm cân

Hôm nay leo thử lên chiếc cân điện tử mua đã lâu, mình giật mình khi thấy con số nhảy lên tới...

Bảo vệ: English Result Intermediate Khóa 01

Xin chào, cảm ơn các bạn đã tham gia...

Talk to vs. Talk with: dùng sao cho đúng

Talk to và Talk with đều có nghĩa là...

Cách dùng Who và Whom

Whom được sử dụng như là tân ngữ bổ...