Category: Art

Talk to vs. Talk with: dùng sao cho đúng

Talk to và Talk with đều có nghĩa là...

Ngày 1: 7 ngày không tinh bột, đường

Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi 7...

Cách dùng Who và Whom

Whom được sử dụng như là tân ngữ bổ...