Author: Danny Hải

Tôi là Hải. Tôi thích đọc và ghi lại những gì mình học được. Bài này được viết dựa trên quan điểm của tôi, hãy cân nhắc và tự chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu bạn thấy hữu ích, hãy mời tôi một ly cà phê.