Bảo vệ: English Result Intermediate Khóa 01

Xin chào, cảm ơn các bạn đã tham gia vào khóa học tiếng Anh English Result trình độ Intermediate. Để khóa học...

Talk to vs. Talk with: dùng sao cho đúng

Talk to và Talk with đều có nghĩa là nói chuyện với ai đó.Trong hầu hết trường hợp, talk to và talk...

Cách dùng Who và Whom

Whom được sử dụng như là tân ngữ bổ nghĩa cho động từ hoặc giới từ. Khi phân vân, hãy áp dụng...

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

- A word from our sposor -

Bảo vệ: Lý do và ý tưởng để mình giảm cân