Talk to vs. Talk with: dùng sao cho đúng

0
36
  • Talk to Talk with đều có nghĩa là nói chuyện với ai đó.
  • Trong hầu hết trường hợp, talk to talk with có thể thay thế lẫn nhau.

Nếu bạn đang có cuộc trò chuyện với ai đó vậy nên hỏi là I am talking to him hay I am talking with him. Có sự khác biệt nào giữa talking totalking with không? Cùng làm rõ nhé.

Khi nào dùng Talk To

Một vài người cho rằng talk to được dùng để diễn đạt cuộc hội thoại một chiều như: người dẫn chương trình nói chuyện với khán giả hay khi sếp la rầy nhân viên. Tuy nhiên, “hội thoại một chiều” không có nghĩa là bạn im lặng hoàn toàn và chỉ có người kia nói vì trong giao tiếp hàng ngày talk to được hiểu là “trò chuyện”. Hiểu đơn giản, trong một cuộc nói chuyện mà ngầm hiểu là người nói không cần hoặc không muốn (hoặc không được đề cập) sự trả lời của người kia thì dùng talk to.

Ví dụ 1
The employee became curious when her boss asked to talk to her in the conference room.

Ví dụ 2
My wife hates when I interrupt as she talks to me.

Khi nào dùng Talk With

Một vài người khác thì cho rằng talk with thì dùng để diễn đạt sự thảo luận giữa hai hoặc nhiều người. Nhiều lúc talk totalk with có thể dùng thay thế lẫn nhau. Dù có một vài khác biệt nhỏ trong cách dùng nhưng thường không rõ ràng.

Ví dụ 3
The toddler often talks with her teddy bears about her day.

Ví dụ 4
Brent asked if he could talk with the celebrity about his recent film.

Xét thêm một chút về ví dụ 2, ta có hai câu như sau:

My wife talks to me.

My wife talks with me.

Cả hai câu đều đúng nhưng ý mỗi câu lại khác. My wife talks to me cho người nghe cảm giác người nói muốn đề cập đến cuộc nói chuyện một chiều mà người nói chủ yếu là người vợ. Còn câu My wife talks with me thì đây là một cuộc nói chuyện qua lại giữa vợ và chồng, như hai người đang tâm sự.

Thêm ví dụ

Ví dụ 5
To make America’s roads safer, cars should constantly talk to each other over a wireless car-to-car network rather than just relying on drivers to see what others are doing. – CNN

Ví dụ 6
Now, scientists have discovered that the stunning creatures do this when they want to ‘talk’ to their fellow whales. Daily Mail

Ví dụ 7
CHI Health cardiologist Michael Delcore will talk with guests about the signs of a heart attack and when to call 911. GO

Ví dụ 8
Yesterday afternoon, I had the privilege to talk with Adams about his reaction when he heard about being traded, who were some of his favorite pitchers growing up, his pitch arsenal, and you will hear about some of the toughest hitters he has faced during his college and professional career. District on Deck

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here